מכבי סיעודי

הצטרפות לביטוח סיעודי

ניתן להצטרף למכבי סיעודי בדרכים הבאות:

 

אין הגבלת גיל להצטרפות לביטוח הסיעודי.
צירוף קטינים יתאפשר גם ללא הורה המבוטח בביטוח הסיעודי.
ההצטרפות הינה בכפוף למילוי הצהרת בריאות.

מעבר קופה - שמירת זכויות בביטוח הסיעודי

חברים חדשים במכבי אשר היו מבוטחים בביטוח הסיעודי בקופה הקודמת יוכלו לשמור על רצף זכויותיהם בביטוח הסיעודי, בכפוף להסכמה להעברת פרטיהם לצורך בדיקה ואישור קיום ביטוח סיעודי עבורם בקופה הקודמת:

 

הנרשמים למעבר קופה שהביעו הסכמתם בעת הרישום למכבי באתר ביטוח לאומי (או בדואר), להעברת פרטיהם לחברת מנורה לצורך בדיקתה אל מול אתר הממונה על שוק ההון, לא ידרשו להעביר אישור קיום ביטוח סיעודי באופן עצמאי. חברת מנורה תבצע הבדיקה עבורם ותסדיר את הרצף הביטוחי למי שהיה מבוטח.

 

מי שמעוניין להסדיר את הרצף הביטוחי באופן עצמי וללא מתן הסכמה כאמור, יהיה עליו להציג אישור קיום ביטוח סיעודי ל"מנורה מבטחים ביטוח בע"מ", המעניקה את הביטוח הסיעודי לחברי מכבי.
את האישור ניתן להשיג על ידי כניסה לאיזור האישי באתר האינטרנט של המבטח בקופה הקודמת:

 

 

או בפנייה טלפונית למוקד השירות של המבטח בקופה הקודמת:
לעוברים למכבי מכללית: מוקד הקופה 2700*
לעוברים למכבי ממאוחדת: מוקד הפניקס 3455*
לעוברים למכבי מלאומית: מוקד מנורה 5565*

 

את האישור יש להעביר לחברת מנורה בתוך 90 יום ממועד תחילת החברות במכבי.

ניתן לשלוח אותו בדוא"ל Maccabi-shirut@menoramivt.co.il
או לפקס: 072-2722677

באיזה גיל כדאי להצטרף לביטוח הסיעודי?

בכול גיל מומלץ להצטרף. עם זאת, אנחנו ממליצים להצטרף לביטוח הסיעודי כבר בגיל צעיר. כאשר מצטרפים עד גיל 49, בעת התרחשות של מקרה ביטוח יהיה זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח המרביים המוגדרים בפוליסה.

מידע לחיילים

חבר מכבי המבוטח בביטוח הסיעודי בעת גיוס לשירות צבאי - נמשכת החברות בביטוח הסיעודי גם במהלך השירות. חיילים בחובה או בקבע אשר לא היו מבוטחים בביטוח הסיעודי יכולים להצטרף ל"מכבי סיעודי" בכפוף לתנאי ההצטרפות בפוליסה. החברות בביטוח הסיעודי כרוכה בתשלום דמי ביטוח סיעודי חודשיים על פי קבוצת הגיל, לדוגמא דמי הביטוח בגילאים 18-25 עומדים על 9.25 ש"ח בחודש.
לתעריפי דמי הביטוח >

 

למידע נוסף יש לפנות למוקד "מכבי סיעודי" במנורה:
טלפון: 03-7107030
פקס: 072-2722677

רוצים להצטרף?

יש לכם שאלה?

התקשרו למוקד מכבי סיעודי בטלפון: 03-7107030

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר

יש לבחור ישוב מהרשימה