תוכנית Well-Come

מהו סעיף 58 לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי?

תוכנית Well-Come מאפשרת לתושבים שנמצאים בתקופה ההמתנה תחת סעיף 58 לקבל את מיטב השירותים הרפואיים של מכבי.

עפ"י תיקון סעיף 58 לחוק, תושב ישראל שחוזר לארץ לאחר ששהה בחו"ל שנתיים או יותר לאחר 1 במרץ 2001 ולא שילם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, או שפיגר בתשלומים יותר מ-12 חודשים, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ. גם מי שהתגורר בחו"ל וחדל להיות תושב ישראל ולאחר מכן חזר להתגורר בארץ והוכר כתושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים בארץ עפ"י חוק.

 

כדי להיות זכאי מחדש לשירותים הרפואיים, ישנה תקופת המתנה של חודש על כל שנת היעדרות מהארץ עבור תושב שעזב לאחר 1 בנובמבר 2008. אם עזב לפני כן, תקופת ההמתנה תהיה חודשיים על כל שנת היעדרות. שנת היעדרות מן הארץ נחשבת שנה שבמהלכה התגורר התושב לפחות 182 ימים, גם לא רצופים, מחוץ לישראל.

 

בכל מקרה, תקופת ההמתנה תהיה לפחות חודשיים ולכל היותר 6 חודשים. קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד לביטוח הלאומי ולקבל את השירותים הרפואיים מיד עם סיום התשלום.

 

החייבים בתקופת המתנה נקבעים על ידי הביטוח לאומי והמידע מועבר לקופות החולים.

 

לקבלת מידע על מספר חודשי המתנה ניתן לפנות לביטוח הלאומי או למרכז רפואי מכבי.

לאתר הביטוח הלאומי