תוכנית Well-Come

סל השירותים

השירותים הניתנים בתוכנית Well-Come מקבילים לסל הבריאות הקבוע בחוק, למעט הסייגים המופיעים מטה ובכפוף לכללי ולנוהלי התוכנית. השירותים הרפואיים ניתנים בארץ בלבד.

 

בכל מקרה, לחברים בתוכנית לא תהיה זכאות מעבר לסל הבריאות הקבוע בחוק.

מה כלול בסל?

 • שירותי רפואה ראשונית: רופא משפחה, נשים וילדים.
 • שירותי רפואה מקצועית.
 • טיפולי שיניים – עד גיל 18, מגוו רחב של טיפולי שיניים חינם בהשתתפות עצמית נמוכה.
 • שירותי רפואה דחופה, אשפוז ופנייה לחדר מיון.
 • שירותי אשפוז אלקטיביים.
 • שירותי טיפת חלב – בריאות הילד.
 • בדיקות במכוני מכבי, לרבות מכוני , אבחון ומכוני .
 • בדיקות מעבדה.
 • סל התרופות עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • הבראה לחולי  בים המלח.
 • טיפולי התפתחות הילד.

סייגים לתכנית

להלן פרוט השירותים להם לא יהיה זכאי חבר בתוכנית Well-Come:

 

 1. אשפוז במהלך שלושת החודשים הראשונים לחברות בתכנית, פרט לאשפוז אקוטי (דחוף).
 2. טיפול במחלות קודמות כולל החמרה.
 3. טיפול במחלות קשות, ומחלות כרוניות, כהגדרתן ע"י משרד הבריאות, אם תתגלינה במהלך 6 החודשים הראשונים מתחילת החברות בתכנית.
 4. לא תהא זכאות לכל טיפול או בדיקה הקשורים למהלך הלידה, לרבות הוצאות , טפול בילוד לרבות לידת פג, אשפוז בגין שמירת , לידה, הפלה,  וכו'.
 5. טיפולי פריון.
 6. טיפול הקשור במישרין ו/או בעקיפין ו/או הנובע מתאונת דרכים בארץ ובחו"ל.
 7. טיפול הקשור במישרין ו/או בעקיפין ו/או הנובע מתאונת עבודה.
 8. טיפולים ואשפוזים בבעיות אין אונות ובתפקוד המיני.
 9. טיפול הקשור בבריאות הנפש, פציעה עצמית מכוונת או ניסיון התאבדות.
 10. טיפול בגין פגיעה שנגרמה בצלילה עם מיכלי אוויר, צניחה, צייד, סקי וכל ספורט אתגרי אחר.
 11. טיפול בגין פגיעה שנגרמה בפעולות איבה, פעולות מלחמה, פעולה עוינת, פעולת חבלה, פעולה פלילית.
 12. טיפול במחלות הנובעות מצריכת סמים או אלכוהול.

 

 • הסייג בסעיף 1 לעיל אינו חל על מי ששמר על רצף זכויות מתקופת היותו תושב, כלומר הצטרף לתכנית Well-Come בתוך חודש מהמועד בו הודיעו לו במכתב על הפסקת תושבותו, ובלבד שנרשם לתכנית לפני שנוצר הצורך באשפוז, או לפני שהתגלתה מחלה כרונית/קשה.

 

מכבי רשאית לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את פרטי התכנית לרבות את זכויות החברים בתכנית.

כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come

 

תקנון תוכנית Well-come - עברית >>

 

Well-come program regulations - English >>

 

ליצירת קשר >>