תוכנית Well-Come

עיקרי תוכנית Well-Come של מכבי

מי יכול להצטרף?

התוכנית מיועדת לכל מי שחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו חל עליו ושוהה בארץ כחוק, כמו:

 

 • תיירים, דיפלומטים, אזרחי חו"ל, סטודנטים זרים.
 • מי שאינם מעוניינים לקבל מעמד "תושב" מביטוח לאומי.
 • בני משפחה של ישראלים שלא קיבלו מעמד "תושב".
 • ילדים שהובאו לארץ לאימוץ ועדיין לא קיבלו ת.ז. ישראלית.
 • תושב ישראלי שנמצא בתקופת המתנה לפי סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

ההצטרפות לתוכנית היא ללא מגבלת גיל ובכפוף לחיתום רפואי ולתנאי התוכנית המפורטים להלן:

 

תקנון תוכנית Well-come - עברית >>

 

Well-come program regulations - English >>

למה Well-Come?

לתוכנית של מכבי יתרונות משמעותיים בהשוואה לתוכניות דומות המוצעות בישראל:

 

 • מבטחים בכל גיל.
 • קשר ישיר לקופה, ללא מתווכים.
 • מגוון שירותים: סל השירותים הרחב ביותר בישראל.
 • ללא הגבלה: משך החברות בתוכנית אינו מוגבל בזמן.
 • ללא תקרת כיסוי: חברי התוכנית יקבלו כל טיפול שהם זכאים לו, בלי תקרת השתתפות הקופה.
 • שמירת הזכויות לשוהים בחו"ל: חבר בתוכנית השוהה בחו"ל לפחות 3 חודשים ברצף יהיה זכאי ל-75% הנחה ולשמירה על זכויותיו, ללא הגבלת זמן.
 • הצטרפות לביטוח המשלים: חברים בתוכנית יכולים להצטרף לתוכניות הביטוח המשלים "מכבי שלי" ו"מכבי זהב".
 • הצטרפות לביטוח הסיעודי: חברים בתוכנית יכולים להצטרף לביטוח הסיעודי של מכבי בכפוף להסכמת חברת הביטוח.

שירותים והטבות למצטרפים לתוכנית Well-Come

המצטרפים לתוכנית נהנים משירותי בריאות מתקדמים, הכוללים טכנולוגיות חדישות ושירות מקצועי ברמה של רפואה פרטית.

הערות כלליות

 • מכבי רשאית לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את פרטי התוכנית לרבות את זכויות החברים בתוכנית.
  העדכון ו/או השינוי כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על כל החברים בתוכנית באותו מועד,
  אלא אם כן צוין אחרת.
 • כל הוראות התוכנית יחולו באופן אחיד על כל חבר בתוכנית בלא תלות בקופת החולים שבה היה חבר
  טרם הצטרפותו לתוכנית, אלא אם כן צוין אחרת בתקנון התוכנית.
 • נוסף על הוראות תקנון התוכנית, החבר בתוכנית יהיה כפוף לתקנון מכבי ולכללי הקופה.

 

כל האמור לעיל כפוף לתקנון תוכנית Well-Come:

להורדת התקנון >>