הפלה מלאכותית (הפסקת הריון יזומה) - מידע רפואי

Abortion

עדכון אחרון 08.02.22

הקדמה

הפלה מלאכותית היא פעולה רפואית יזומה שמטרתה הפסקת הריון לא רצוי. בנבדל מהפלה טבעית (miscarriage) המתרחשת מעצמה עקב פגם כרומוזומלי בעובר, או בעיה רפואית אצל האם, הפלה מלאכותית (abortion) מבוצעת לאחר החלטה מודעת שמקבלת האישה ההרה לסיים את ההריון.

אף כי התוצאה של הפלה טבעית ושל הפלה מלאכותית היא הפסקת ההריון, הפלה טבעית היא תהליך שגוף האם "יוזם" ואין לה שליטה עליו, או דרך למנעו.

למידע נוסף על הפלה טבעית

ההחלטה לסיים את ההריון יכולה לנבוע ממגוון סיבות, החל משיקולים אישיים (גיל צעיר, הריון מחוץ לנישואין) וכלה בסיבות רפואיות של האם או בעיות בהתפתחות העובר.

הפלה מלאכותית היא נושא שמעורר מחלוקות אתיות, דתיות ורגשיות רבות, אולם בסופו של יום, כל אישה אחראית לעצמה, ולה ורק לה שמורה הזכות להחליט אם ברצונה לבצע הפלה יזומה. כל אישה מושפעת ממערכת שיקולים אישית וייחודית, ומי כמוה תדע אם נכון יותר להמשיך את ההריון או להפיל. מדובר בהחלטה לא פשוטה, הן מהבחינה הרגשית והן מהבחינה הפיזית.

סיבות המאפשרות לעבור הפלה על פי חוק

על פי חוקי מדינת ישראל, ישנן מספר סיבות בעטיין ניתן לבצע הפסקת הריון (הפלה מלאכותית) בצורה חוקית. הסיבות המוכרות בחוק והמאפשרות הפלה מלאכותית הן:

  • אם האשה היא למטה מגיל 18 או מלאו לה 40 שנה.
  • אם ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי (אונס או גילוי עריות) או שהוא מחוץ לנישואין.
  • אם הוולד עלול להיות בעל מום רפואי או נפשי.
  • אם המשך ההריון עלול לסכן את חיי האשה או לגרום לאשה נזק גופני או נפשי.

מתי אפשר להפסיק את ההריון?

בעיקרון, משנתקבלה ההחלטה להפסיק את ההריון, רצוי לבצע את ההפלה המלאכותית מוקדם ככל האפשר, ואם מתאפשר לפני השבוע ה- 12 להריון. כ- 90% מההפלות מבוצעות עד לשבוע ה- 13 להריון, וכמעט כולן (כ- 98%) עד לשבוע ה- 20. ככל שההפלה מבוצעת מוקדם יותר, כך הפעולה קלה ובטוחה יותר. שבוע ההריון נקבע על פי תאריך הוסת האחרונה, ובמידת הצורך לפי בדיקת אולטרא סאונד.

הפלות מלאכותיות המתבצעות לאחר השבוע ה- 24 להריון הן נדירות, ומוגדרות כלידה מוקדמת.

ביצוע הפלה טעון אישור של ועדה להפסקת הריון והוא ניתן לביצוע רק במוסדות רפואיים שהוכרו לכך על ידי משרד הבריאות. לפיכך, לשם ביצוע הפלה יש לפנות לוועדה להפסקת הריון. לפי נתוני משרד הבריאות, מבוצעות בישראל מדי שנה כ- 20,000 הפסקות הריון. בין השנים 2000 ל- 2007, הוכפל מספר ההפלות שבוצעו בישראל. כ- 98% מהבקשות המופנות לוועדה להפסקת הריון, מאושרות.

הריון לאחר הפלה מלאכותית

בכל מקרה של הפלה, יזומה או טבעית, יש לזכור שסיכוייה של אישה שעברה הפלה אחת, ללדת תינוק בתום ההריון הבא, זהים לסיכוייה של כל אישה אחרת. לאחר שלוש הפלות רצופות, הסיכוי ללדת תינוק בתום ההריון הוא כ- 75%. לפיכך, אין הכרח שלהפלה תהיינה השלכות על ההריון הבא.

כאשר מדובר בהפסקת הריון רצוי, כדאי לנסות להרות שוב בהקדם, אך מומלץ להמתין משך מחזור אחד לאחר ההפלה לפני כניסה להריון נוסף. זאת כדי לוודא שהרחם חזר לאיתנו, וכי לא נותרו בו שיירים מההריון שהופסק.

אישור הפסקת הריון

אישור ועדת הפסקת הריון

קבלת החלטה לבצע הפלה מלאכותית היא החלטה אישית, שאינה קלה. מומלץ להתייעץ טרם קבלתה עם אנשי מקצוע (רופאים, פסיכולוגים), עם בני משפחה תומכים, ואם רלוונטי, עם בן הזוג. בכל מקרה, חשוב להדגיש שההחלטה נתונה אך ורק בידי האישה ההרה.

ביצוע הפלה טעון אישור של ועדה להפסקת הריון והפעולה עצמה ניתנת לביצוע רק במוסדות רפואיים שהוכרו לכך על ידי משרד הבריאות. לפיכך, לשם ביצוע הפלה יש לפנות לוועדה להפסקת הריון.

כול אישה בהריון רשאית לפנות לוועדה. אישה או נערה שנכנסה להריון מחוץ לנישואין, יכולה לקבל אישור לעבור הפסקת הריון גם ללא ידיעת ההורה או המבוגר האחראי עליה. ניתן לפנות לכול ועדה לאישור הפסקת הריון יזומה הפועלת בדרך כלל במסגרת מרפאת הנשים בבתי החולים (במרפאות החוץ). ועדות פועלות גם במספר מרכזים לבריאות האישה בקהילה.

בעת הפנייה לוועדה על האישה להצטייד בתעודת זהות, בתשובת בדיקת אולטרא סאונד המתעדת את שבוע ההריון בו היא מצויה, במסמכים רפואיים אחרים (על פי המקרה) ובאמצעי תשלום עבור פתיחת תיק.

הרכב הוועדה להפסקת הריון ותהליך קבלת האישור

על פי החוק מונה הועדה שלושה חברים, שני רופאים ועובדת סוציאלית. בכול הרכב של הועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת. הפסקת הריון המצוי בשבוע ה-23 או מעבר לו דורשת אישור של ועדה מיוחדת (ועדה על אזורית) אליה רשאים להפנות חברי הועדה הרגילה, או רופא הנשים המטפל באישה.

כול המידע והמסמכים הנמסרים לוועדה, כמו גם החלטותיה הם סודיים וחסויים.

החוק קובע שהפסקת הריון חייבת להיות לאחר 'הסכמה מודעת' של האישה לפעולה. ההסכמה חייבת להיות בכתב, לאחר שהוסברו לאישה הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון.

בדרך כלל נמסרת החלטת הוועדה מיידית לאישה, והיא מפרטת את הסעיף בחוק לפיו אושרה הפסקת ההריון. במקרה בו לא תאושר הפסקת ההריון מחובת הוועדה לאפשר לאישה להופיע בפניה ולמסור את הסתייגויותיה.

לאחר שאישרה הוועדה את הפסקת ההריון מופנית האישה על ידי הוועדה לביצוע הפעולה באותו בית חולים בו פועלת הוועדה או במוסד רפואי אחר שהוסמך לכך על-ידי משרד הבריאות.

עלות

הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה, למעט במקרה של קטינות וחיילות, שפטורות מהתשלום. ביצוע הפסקת הריון כרוך בתשלום או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים המבטחת.

 

האישה זכאית לביצוע הפסקת הריון על חשבון הקופה, כולל התשלום לוועדה להפסקת הריון במקרים הבאים:

  • נערות עד גיל 18.
  • ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי (אונס או גילוי עריות).
  • אם העובר עלול להיות בעל מום רפואי או נפשי.
  • אם המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.

אם אושרה ההפלה על ידי הוועדה (כ- 98% מהפניות מאושרות), תספק קופת החולים התחייבות כספית לביצוע הפעולה בבית חולים שהוסמך לכך על-ידי משרד הבריאות.

 

במקרים אחרים, תמומנה עלויות ההפלה על ידי האישה, למשל במקרים הבאים:

  • נשים שהרו מחוץ למסגרת הנישואין.
  • נשים נשואות שאינן מעוניינות בהריון בשלב זה של חייהן.
  • נשים הרות פנויות (רווקות, גרושות או אלמנות).

חלק מביטוחי הבריאות הפרטיים כוללים כיסוי השתתפות בהפסקת הריון יזומה. לפיכך מומלץ לבדוק אפשרות מימון על ידי הגורם המבטח.

ועדה על אזורית להפסקת הריון

הפסקת הריון המצוי בשבוע ה-23 או מעבר לו דורשת אישור של ועדה מיוחדת (ועדה על אזורית) אליה רשאים להפנות חברי הועדה הרגילה, או רופא הנשים המטפל באישה.

התשלום עבור הוועדה העל-אזורית יגבה בבית החולים שדן בהפסקת ההריון ויועבר לוועדה העל אזורית.

 

פועלות שש ועדות על אזוריות במרכזים הרפואיים הבאים:

  • חיפה - מרכז רפואי רמב"ם.
  • פתח-תקווה – מרכז רפואי בלינסון.
  • רמת-גן – מרכז רפואי ע"ש שיבא (תל-השומר).
  • תל-אביב – מרכז רפואי ע"ש סוראסקי (איכילוב).
  • ירושלים – מרכז רפואי הדסה, עין-כרם.
  • באר-שבע - מרכז רפואי סורוקה.

ניתן להפנות אישה הרה לכול ועדה על אזורית ללא תלות באזור מגוריה.

ההפלה במקרה זה תתבצע במחלקת הנשים של בית החולים בו פועלת הוועדה העל-אזורית שקיבלה את ההחלטה.

שיטות

הפלה היא התערבות רפואית פולשנית, ולכן מבוצעת בבתי חולים או במרכזים רפואיים שקיבלו ממשרד הבריאות התר לביצוע הפלות. ההפלה מבוצעת במסגרת אשפוז יום, ללא צורך בשהות ממושכת בבית החולים.

טרם ביצוע ההפלה יש לעבור בדיקה גניקולוגית מלאה, סריקת אולטרא סאונד ובדיקות דם כלליות, על מנת לוודא את סוג הדם ולשלול אנמיה. בהתאם לשבוע ההריון תישקל שיטת ההפלה המתאימה ביותר.

ברוב המקרים, על מנת למנוע התפתחות זיהום לאחר ביצוע ההפלה, יש צורך בנטילת אנטיביוטיקה לאחר הפעולה.

גלולת היום שאחרי

גלולת היום שאחרי היא אמצעי מקובל ונפוץ למניעת הריון לאחר קיום יחסי מין לא מוגנים. עם אלו נמנות הגלולות "פוסטינור" (ללא מרשם רופא) ו"אלה" (נדרש מרשם רופא). הגלולה אינה 'גלולת הפלה', מאחר שמדובר במניעת היווצרות ההריון עצמו, ולא בהפסקת הריון קיים.

הפלה תרופתית מוקדמת (עד לשבוע ה- 9 להריון)

ניתן לבצע הפלה תרופתית במשך 49 הימים הראשונים להריון (כשלושה שבועות של אחור במחזור החודשי). סיכויי ההצלחה של שיטה זו קטנים ככל שעולה גיל ההריון והיא אינה מומלצת מעבר לשבוע ה- 9 להריון. שיעור ההצלחה הוא כ- 95%. כרבע מכלל ההפלות המלאכותיות בישראל מבוצעות בשיטה זו.

ההפלה מבוצעת על ידי נטילת שתי טבליות בהפרש של 48 שעות. השפעתן גורמת להפסקת ההריון באופן שדומה להפלה טבעית.

הטבלית הראשונה מכונה מיפריסטון (Mifepristone), או בשמה המסחרי מיפג'ין. תרופה זו נוגדת את פעולת ההורמון פרוגסטרון, אשר מסייע בהכנת רירית הרחם לקליטת העובר. חסימת ההורמון פרוגסטרון גורמת לירידה באספקת הדם לעובר ולהיפרדות שק ההריון מדופן הרחם. התרופה ניתנת בבית החולים, ולאחר נטילתה יש לשהות במקום להשגחה במשך כשעתיים.

בחלוף 48 שעות מנטילת מיפג'ין, שוב במסגרת בית החולים, ניתנת תרופה פרוסטגלנדינית בשם מיזופרוסטול או סייטוטק. פרוסטגלנדינים גורמים להתכווצות הרחם ולפליטת תוכן ההריון. לאחר נטילת התרופה יש להישאר להשגחה בבית החולים במשך כ- 6 שעות.

באמצעות סריקת אולטרא סאונד יקבע אם הרחם רוקן לחלוטין. במידה שכתוצאה מהפעולה לא נפלט כל תוכן ההריון, יהיה צורך בשאיבת ההריון (בדומה לגרידה). שבועיים לאחר הפעולה תיערך בדיקה על מנת לוודא שתהליך הפסקת ההריון הושלם.

תופעות הלוואי של הפסקת הריון תרופתית הן כאב בטן דמוי מחזור ודימום וגינלי. כמו כן תיתכנה תופעות לוואי הכוללות בחילה, הקאה או שלשול. הסיכונים להיווצרות זיהום או פגיעה ברחם נמוכים ביותר, מאחר שאין מדובר בפעולה פולשנית.

הפלה באמצעות שאיבה (מבוצעת בשבועות 7-15 להריון)

הפלה מלאכותית באמצעות שאיבת ההריון נקראת בלשון השגורה גרידה. זוהי השיטה המקובלת אשר מבוצעת במרבית המקרים בהם גיל ההריון אינו עולה על 12 שבועות. לאחר השבוע ה- 12 עולה הסיכון לניקוב דופן הרחם בעקבות הפעולה. יחד עם זאת, בחלק מבתי החולים בישראל תבוצע פעולה זו עד לשבוע ה- 16, או אף עד לשבוע ה- 20.

הפסקת ההריון מבוצעת בחדר ניתוח תחת הרדמה כללית, במסגרת אשפוז יום. אל חלל הרחם של האישה מוחדר צינור המחובר למשאבה. באמצעות צינור זה נשאב תוכן ההריון ומבוצע ריקון של חלל הרחם. בסיום הפעולה מתבצעת סריקת אולטרא סאונד על מנת לוודא שתוכן הרחם רוקן לגמרי.

בחלק מהמקרים, טרם ביצוע השאיבה, יוחדר אל צוואר הרחם חומר סופח נוזלים שמטרתו לסייע בהרחבה הדרגתית של צוואר הרחם.

לאחר הפעולה יש להישאר להשגחה במשך מספר שעות.

 

הפסקת הריון בשיטה זו היא פעולה פולשנית שעלולה לגרום לסיכונים הכוללים:

  • ניקוב דופן הרחם.
  • דימום.
  • אי ספיקה של צוואר הרחם (בעתיד), שעלולה לגרום ללידה מוקדמת בהריון עתידי.
  • זיהום העלול לגרום לבעיות פוריות.

הפלה מאוחרת (אחרי השבוע ה- 12 להריון)

לאחר השבוע ה- 12 להריון עולה באופן משמעותי הסכנה לדימום, זיהום, או ניקוב של דופן הרחם בעקבות הגרידה המקובלת. לפיכך, מעבר לשבוע ה- 12 מבוצעת בדרך כלל הפסקת הריון בשיטת 'בוארו'.

בשיטה זו מוזרק לשק מי השפיר שברחם חומר הגורם להתכווצויות דמויות צירי לידה. התכווצויות אלו גורמות לפליטת העובר והשליה. בתום התהליך תבוצע גרידה (שאיבה) בחדר ניתוח, על מנת לוודא שחלל הרחם נקי לחלוטין. התהליך עלול להימשך מספר ימים וכרוך בכאב.

הרחבה של צוואר הרחם ופינוי (Surgical Dilation and Evacuation, D&E, מהשבוע ה- 15 להריון)

בתהליך זה מרוקן תוכן הרחם באמצעות מלקחיים וצינורית שאיבה. טרם ביצוע הפעולה תבוצע הרחבה של צוואר הרחם באמצעות מכשור. הפעולה אורכת כ- 20 דקות, תחת הרדמה כללית, באשפוז יום. לאחר הפעולה יתכן דימום שימשך כ- 14 יום.

הפלה בשבועות 20-24 להריון

בשלבים מאוחרים של ההריון ניתן לבצע את ההפלה בשתי שיטות.

השיטה הראשונה מתבצעת בשני שלבים, כול אחד מהם תחת הרדמה כללית. בשלב הראשון עוצרים את פעימות ליבו של העובר ומרככים את צוואר הרחם. בשלב השני המתבצע למחרת היום, מרוקן תוכן הרחם באמצעות D&E, על ידי שאיבה ומלקחיים. הפעולה מחייבת אשפוז בבית החולים.

בשיטה השנייה מוזרק לרחם פרוסטגלנדין על מנת לגרום להתכווצויות חזקות, דמויות צירי לידה. התכווצויות אלו נמשכות כ- 6-12 שעות. בדרך כלל תינתנה לאישה תרופות משככות כאב. לאחר מכן, תחת הרדמה כללית, ירוקן תוכן הרחם באמצעות מלקחיים וצינורית שאיבה (בטכניקת D&E). פעולה זו מחייבת אשפוז והשגחה. אם לאחר ההפלה מופיע דימום כבד, כאב בלתי נסבל או חום גבוה, יש לפנות בהקדם לחדר מיון.

גרימת הפלה על ידי דיקור סיני

בסין של שנות השישים של המאה שעברה, אסר מנהיגה מאו טסה-טונג ללדת יותר מילד אחד. עקב רצונם של הסינים בבן זכר, כאשר היה ידוע שהעובר הוא ממין נקבה פנה חלק ניכר מהאוכלוסייה לביצוע הפלה יזומה.

הפלות רבות באותן שנים בוצעו באמצעות דיקור סיני. ידוע שדיקור של הנקודות (San Yin Chiao (SP6 ו- (He Gu (LI4 יכול לגרום להפלה תוך 24 שעות, אך גם דיקור בנקודות נוספות יכול לגרום להתכווצויות של הרחם ולפגיעה בהריון.

שיטה זו אינה מקובלת או מומלצת. אם מישהי ביצעה הפלה בשיטה זו חשוב שתבצע גם בדיקה גניקולוגית שכוללת אולטרה סאונד, על מנת לוודא שתוכן הרחם אכן רוקן בשלמותו, ושאין צורך בגרידה משלימה.