מכבי זהב ומכבי כסף

ילדים

שירותים והטבות לילדים

תכנית הביטוח המשלים מכבי זהב מעניקה זכויות, שירותים והטבות הנותנים מענה לילדים ופעוטות.

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון>