מכבי זהב ומכבי כסף

כולנו

שירותים והטבות לכולנו

תוכנית הביטוח המשלים מכבי זהב מעניקה זכויות, שירותים והטבות הנותנים מענה לכולנו.

 

הערות והנחיות

  • המידע באתר הנו תמצית בלבד. הזכויות, על כל מכלול תנאיהן ומגבלותיהן, מפורטות במדריך לשירותי בריאות נוספים.
  • ההשתתפויות וההחזרים מתעדכנים אחת לשנה, לפי מדד המחירים לצרכן או מדד יוקר הבריאות, כמצוין בתקנון שירותי הבריאות הנוספים.
  • שנת ביטוח היא כל תקופה של 12 חודשי זכאות רצופים, שהראשון בהם מתחיל מחודש תחילת זכאותו של החבר בשירותי הבריאות הנוספים, והיא מתחדשת כל שנה.

התייעצו עם מומחים בארץ

קבלת חוות דעת שניה ממאות מומחים בתחומים שונים ברחבי הארץ

טיפולי שיניים לגילאי 18 שנה ומעלה

הנחות במגוון רחב של טיפולי שיניים במרפאות "מכבידנט"

תרופות

חברי מכבי זהב זכאים להנחה ברכישת תרופות שונות

ניתוחים פרטיים בארץ

ביצוע ניתוחים בבתי חולים פרטיים וציבוריים עם בחירת רופא מנתח

טיפולי רפואה משלימה

מגוון טיפולי ברשת מרפאות מכבי טבעי

חיסונים למטיילים בחו"ל

חיסונים ליוצאים לחו"ל נגד מחלות דיפטריה, טטנוס DT ומננגיטיס

אביזרים רפואיים

הטבות ברכישת עשרות אביזרים רפואיים

ניתוחים והשתלות בחו"ל

הטבות לניתוחים, השתלות וטיפולים רפואיים שאינם מבוצעים בישראל

רפואת ספורט

בדיקות רפואיות לקבלת אישור לביצוע פעילות גופנית ואישורים נוספים

טיסה מאילת

טיסה מאילת לקבלת טיפול רפואי במרכז הארץ

אחות פרטית בבית חולים

השגחה של אחות פרטית בבית החולים בזמן אשפוז

פינוי באמבולנס רגיל / אט"ן / נט"ן

מימון חלקי של הפינוי גם לחברים מבוטחים שפנו לבית חולים ולא אושפזו

אשפוז סיעודי מורכב

חברי מכבי זהב זכאים לפטור מתשלום למשך החודשיים הראשונים של האשפוז

בדיקת צפיפות העצם

בדיקה בעלות חלקית לחברים שאינם זכאים להיבדק במסגרת הסל הבסיסי

שירותי חירום לב

שירותי חירום עבור אנשים הלוקים במחלות קרדיו-וסקולריות

שאלות נפוצות בנושא זכויות מכבי זהב

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון>