מכבי זהב ומכבי כסף

תקופות המתנה ל"מכבי זהב"

חברי "מכבי זהב" זכאים להטבות במגוון תחומים. ניתן לממש את ההטבות הללו בהתאם לכללי התקנון ולעמידה בתקופות ההמתנה המפורטות מטה.

פטור מתקופת המתנה למצטרפים חדשים

מצטרפים חדשים למכבי שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה, יזכו במכבי לפטור מתקופת המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי וישלמו את דמי החברות ב"מכבי זהב" ממועד המעבר למכבי.

 

  • תינוקות להורים החברים ב"מכבי זהב" - על מנת לזכות את התינוק בוותק של הוריו יש לצרף אותו ל"מכבי זהב" בתוך 6 חודשים מיום היוולדו ולשלם עבורו דמי חברות בביטוח המשלים מיום למידע נוסף>
  • חיילים משוחררים המצטרפים ל"מכבי זהב" בתוך 12 חודשים ממועד השחרור זכאים לפטור מתקופות ההמתנה לכל הזכויות. למידע נוסף>
  • עולים חדשים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים ממועד הגעתם לארץ יזכו בפטור מתקופות המתנה וישלמו דמי חברות מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. למידע נוסף>
  • תושבים חוזרים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים מן היום שבו הם זכאים לקבלת שירותים רפואיים בארץ על פי סעיף 58 לחוק הבריאות הממלכתי, יזכו בפטור מתקופות המתנה בביטוח המשלים. דמי החבר ישולמו מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. למידע נוסף>

 

למידע נוסף והצטרפות >

שירותים הדורשים 6 חודשי המתנה

שירותים הדורשים 24 חודשי המתנה

 

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון>