מכבי זהב ומכבי כסף

תעריפים

תעריפי מכבי זהב

קבוצת גיל

מכבי זהב (01.06.2024)

0-17

12.98 ₪

18-24

32.81 ₪

25-29

37.33 ₪

30-45

59.99 ₪

46-60

74.51 ₪

61-70

84.69 ₪

71+

93.38 ₪

קבוצת גיל

0-17

מכבי זהב (01.06.2024)

12.98 ₪

קבוצת גיל

18-24

מכבי זהב (01.06.2024)

32.81 ₪

קבוצת גיל

25-29

מכבי זהב (01.06.2024)

37.33 ₪

קבוצת גיל

30-45

מכבי זהב (01.06.2024)

59.99 ₪

קבוצת גיל

46-60

מכבי זהב (01.06.2024)

74.51 ₪

קבוצת גיל

61-70

מכבי זהב (01.06.2024)

84.69 ₪

קבוצת גיל

71+

מכבי זהב (01.06.2024)

93.38 ₪

כיצד משלמים?

  • תשלום דמי החבר נעשה באמצעות הוראת קבע בבנק או באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי (אין אפשרות לתשלום חד פעמי בכרטיס אשראי).
  • התשלום החודשי מחויב בחשבון הבנק בכל 5 לחודש עבור החודש השוטף.

הטבות מיוחדות

  • הטבת ילדים במכבי זהב: משלמים דמי חבר עבור 3 ילדים, ילד רביעי והלאה - חינם. 

הנחיות ומידע

  • כדי לשמור על החברות במכבי זהב יש להקפיד על תשלומים חודשיים שוטפים. פיגור בתשלומים פוגע בזכויות ואף עלול לגרום להפסקת החברות בביטוחים המשלימים.
  • דף חשבון, ובו ריכוז התשלומים עבור כל בני המשפחה, יישלח לביתכם אחת ל-3 חודשים.
  • דמי החבר מתעדכנים על פי מדד המחירים לצרכן, אחת לחודש.

 

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון>