מכבי זהב ומכבי כסף

הגיל השלישי

שירותים והטבות לגיל השלישי

תכנית הביטוח המשלים מכבי זהב מעניקה זכויות, שירותים והטבות הנותנים מענה לבני הגיל השלישי.

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון>