מכבי זהב ומכבי כסף

הריון ונשים

שירותים והטבות לנשים

תכנית הביטוח המשלים מכבי זהב מעניקה זכויות, שירותים והטבות הנותנים מענה לנשים ובנושאי פריון,  ולידה.

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון>