שבועות הריון

הזיני את תאריך הווסת האחרונה וגלי באיזה שבוע את, מתי צפויה הלידה ואילו בדיקות כדאי לבצע בכל שלב

תאריך הווסת האחרונה

היום הראשון של הווסת האחרונה
ביוץ
3 שבוע
4 שבוע
5 שבוע
6 שבוע
שליש ראשון
7 שבוע
8 שבוע
9 שבוע
10 שבוע
11 שבוע
12 שבוע
13 שבוע
14 שבוע
15 שבוע
16 שבוע
17 שבוע
18 שבוע
19 שבוע
20 שבוע
21 שבוע
22 שבוע
23 שבוע
24 שבוע
25 שבוע
26 שבוע
27 שבוע
28 שבוע
29 שבוע
30 שבוע
31 שבוע
32 שבוע
33 שבוע
34 שבוע
35 שבוע
36 שבוע
37 שבוע
38 שבוע
39 שבוע
40 שבוע
41 שבוע
לידה