בדיקת דם - בדיקות בהריון

Blood Tests

עדכון אחרון 28.02.21

מבוא

בדיקות דם בתחילת ההריון: מבט כללי

מטרת הבדיקה

בתחילת  נהוג לבצע מספר בדיקות דם לרבות בדיקה לסוג הדם, ספירת דם ובדיקה לנוכחותם של נוגדנים כנגד מחלות שעלולות לסכן את העובר (במידה שהאם אינה מחוסנת).

 

הבדיקה לקביעת סוג הדם תבוצע בדרך כלל סמוך למועד הכניסה להריון ומטרתה לקבוע את סוג הדם של האישה ההרה והאם היא בעלת  או שלילי. Rh (בלעז, 'רזוס פקטור') הוא חלבון הנמצא על פני שטח כדוריות הדם. כ- 85% מהאוכלוסייה מוגדרת כבעלת החלבון (rh חיובי) ורק מיעוטה rh שלילי.

 

בדיקת Rh בהריון חשובה במיוחד מאחר שיתכן מצב בו האם בעלת rh שלילי ואילו העובר בעל rh חיובי. במצב זה קיים סיכון שהאם תפתח נוגדנים כנגד כדוריות הדם האדומות של העובר. נוגדנים אלו עוברים את השליה ועלולים לגרום לאנמיה אצל העובר. על מנת למנוע מצב זה תקבל האם זריקת Anti-D בשבוע ה- 28 להריון ולאחר .

 

ספירת הדם מבוצעת לצורך אבחון וניטור מצבי  ( נמוך, חסר בתאי דם אדומים) או פוליציטמיה (עודף דם, ריבוי ), להערכת מצבי זיהום ודלקת ולהערכת מצב מערכת . מדובר בבדיקה שגרתית שמבוצעת מספר פעמים במהלך ההריון.

 

רמת הסוכר בדם תנוטר במהלך ההריון על מנת לאתר מצבים של סוכרת הריון.

 

במסגרת בדיקות הדם שנערכות בתחילת ההריון תימדדנה רמתם של נוגדנים כנגד מחלות שעלולות לסכן את העובר בדמה של האישה ההרה לרבות טוקסופלזמה , אדמת , ציטומגלו וירוס , הרפס סימפלקס , איידס , עגבת ופרוו-וירוס.

הנחיות לנבדקת

יש להצטייד בהפנית רופא.
הבדיקה מבוצעת במעבדות מכבי ובמוקדי הקופה ואינה כרוכה בתאום מראש.

מועד הבדיקה

רצוי לבצע את בדיקות הדם עד לשבוע ה- 12 להריון.

 

בדיקה לגילוי נוגדני  מומלץ לבצע טרם הכניסה להריון.

הכנות לבדיקה

יש להיות בצום 8 שעות טרם ביצוע בדיקת סוכר בדם.

לאחר הבדיקה

אין מניעה לשוב לשגרה לאחר ביצוע בדיקה זו.