06 אפריל 2020 י"ב ניסן תש"פ

זכויות ושירותים לחולי סרטן במכבי ובקהילה