30 ספטמבר 2020 י"ב תשרי תשפ"א

זכויות ושירותים לחולי סרטן במכבי ובקהילה