21 אוקטובר 2019 כ"ב תשרי תש"פ

זכויות ושירותים לחולי סרטן במכבי ובקהילה