26 יוני 2019 כ"ג סיון תשע"ט

זכויות ושירותים לחולי סרטן במכבי ובקהילה