11 דצמבר 2019 י"ג כסלו תש"פ

זכויות ושירותים לחולי סרטן במכבי ובקהילה