02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב

זכויות ושירותים לחולי סרטן במכבי ובקהילה