05 יולי 2020 י"ג תמוז תש"פ

זכויות ושירותים לחולי סרטן במכבי ובקהילה