29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב

מכבי כסף

  • שינוי שם התכנית "מגן כסף" ב"מכבי כסף":
החל מיום 5 ביולי 2017 הוחלף שם הרובד הביטוחי "מגן כסף " בשם "מכבי כסף".
תכולת הכיסוי של "מגן כסף" לא שונתה אלא רק שם הרובד הביטוחי.
עד להשלמת עדכון שם הרובד הביטוחי החדש, בכול המקומות בהם מופיע השם הישן (היינו "מגן כסף"), הכוונה היא ל"מכבי כסף".
במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של "מכבי כסף" כיסויים שונים במגוון תחומים:
 
תכנית "מכבי כסף" נסגרה למצטרפים חדשים במאי 2012. ממועד זה והלאה ניתן להצטרף ל"מכבי זהב" ו"מכבי שלי" בלבד או לבצע שדרוג מ"מכבי כסף" לתכניות אלה:

שדרוג ל"מכבי זהב" ו"מכבי שלי"

 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף: לקריאת התקנון >