ספירת דם - מקבץ בדיקות

CBC=Cell Blood Count (קוד בדיקה: 5022)

עדכון אחרון 04.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • אבחון וניטור של אנמיה (חוסר דם) או פוליציטמיה (עודף דם).
  • הערכת מצבי זיהום ודלקת.
  • הערכת תפקוד מוח העצם ומערכת החיסון.

הבדיקות הכלולות במקבץ זה הן:

אילו פרמטרים נבדקים בספירת דם?

הדם מורכב מתאים הנתונים בתוך נוזל פלסמה. תאי הדם כוללים אריתרוציטים, שהם תאי דם אדומים הנושאים חמצן ומהווים כ-99% מכלל התאים; לויקוציטים, שהם תאי דם לבנים במגנים על הגוף מפני מחלות; וטסיות, שהן לוחיות תאים הנוטלות חלק בתהליך קרישת הדם. התאים נוצרים במוח העצם ומשתחררים לדם לפי הצורך.

בבדיקה זו נספרים תאי הדם השונים. בתוצאות מתקבל מידע על מספרם, גודלם ועל עוד כמה מאפיינים חשובים. ספירת הדם השלמה נותנת מידע על יכולת הייצור של מוח העצם, על מחלות ומצבים הגורמים להפרעות בייצור, להרס או לייצור מוגבר של תאי הדם וכן על חסרי תזונה. הבדיקה כוללת את הפרמטרים הבאים:

  • תאי דם לבנים (WBC)
  • תאי דם אדומים (RBC)
  • המוגלובין (Hb)
  • המטוקריט (HCT)
  • נפח גופיפי ממוצע (MCV)
  • כמות ההמוגלובין הממוצעת בכדורית דם אדומה (MCH)
  • ריכוז ההמוגלובין הממוצע בכדורית דם אדומה (MCHC)
  • התפלגות גודל תאי הדם האדומים (RDW)
  • טסיות (PLT)
  • נפח טסית דם ממוצע (MPV)

ספירת דם והריון

מקובל לבצע את הבדיקה לנשים בסמוך לכניסה להיריון או בתחילתו לצורך גילוי מוקדם של אנמיה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

תוצאות הבדיקה

התוצאות מפורטות עבור כל מרכיב בבדיקה בנפרד:

  • תאי דם לבנים (WBC)
  • תאי דם אדומים (RBC)
  • המוגלובין (Hb)
  • המטוקריט (HCT)
  • נפח גופיפי ממוצע (MCV)
  • כמות ההמוגלובין הממוצעת בכדורית דם אדומה (MCH)
  • ריכוז ההמוגלובין הממוצע בכדורית דם אדומה (MCHC)
  • התפלגות גודל תאי הדם האדומים (RDW)
  • טסיות (PLT)
  • נפח טסית דם ממוצע (MPV)

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online