19 מאי 2022 י"ח אייר תשפ"ב

מצטרפים ל"מכבי שלי"

הכרטיס שדואג לביטוח הבריאותי המקיף והרחב ביותר

הכרטיס שדואג לביטוח הבריאותי המקיף והרחב ביותר. להצטרפות חייגו *4535

מה מוסיף לי "מכבי שלי"?

תקופות המתנה למימוש זכויות מכבי שלי

"מכבי שלי", תכנית הביטוח המשלים המשתלמת והרחבה ביותר של מכבי, מציעה למבוטחיה הטבות במגוון תחומים. הטבות אלו מתווספות לאלו הניתנות במסגרת תכנית הביטוח מכבי זהב.
חלק מן ההטבות והשירותים ניתנים רק לאחר צבירת ותק בביטוח ("תקופת המתנה"). ניתן לממש את ההטבות הללו בהתאם לכללי התקנון ולעמידה בתקופות ההמתנה, ככל שיידרשו.
במקרה של הטבות "מכבי שלי" המרחיבות הטבות מ"מכבי זהב", מימוש ההטבה יינתן רק לאחר עמידה בתקופת ההמתנה הכוללת בשתי התכניות. לדוגמה, בזכאות בה נדרשים 12 חודשי ותק במכבי זהב ו-6 חודשי ותק ב"מכבי שלי", יש לצבור סך כולל של 12 חודשי ותק, כאשר לפחות 6 מהם במסגרת "מכבי שלי".

פטור מתקופת המתנה למצטרפים חדשים

מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי וישלמו את דמי החברות בביטוח המשלים ממועד המעבר למכבי.
  • תינוקות להורים החברים ב"מכבי שלי" - על מנת לזכות את התינוק בוותק של הוריו יש לצרף אותו ל"מכבי שלי" בתוך 6 חודשים מיום היוולדו ולשלם עבורו דמי חברות בביטוח המשלים מיום הלידה. למידע נוסף>
  • חיילים משוחררים המצטרפים ל"מכבי שלי" בתוך 12 חודשים ממועד השחרור זכאים לפטור מתקופת המתנה לכל הזכויות. למידע נוסף>
  • עולים חדשים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים ממועד הגעתם לארץ יזכו בפטור מתקופות המתנה וישלמו דמי חבר מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. למידע נוסף>
  • תושבים חוזרים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים מן היום שבו הם זכאים לקבלת שירותים רפואיים בארץ על פי סעיף 58 לחוק הבריאות הממלכתי, יזכו בפטור מתקופות המתנה בביטוח המשלים. דמי החבר ישולמו מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. למידע נוסף>
להלן פירוט תקופות ההמתנה עבור מבוטחי "מכבי שלי":
 

ללא תקופת המתנה

 

3 חודשי ותק

 

6 חודשי ותק

 

12 חודשי ותק

 

12 חודשי ותק (או מינימום של 6 חודשים במכבי זהב + 6 חודשים ב"מכבי שלי")

 

24 חודשי ותק (או מינימום של 18 חודשים במכבי זהב + 6 חודשים ב"מכבי שלי")

 

חברים מבוטחים ברובד העילי של קופה אחרת?

חברים חדשים שעוברים למכבי מקופה אחרת והשתייכו לתוכנית השב"ן 'כללית פלטינום' או 'מאוחדת שיא' או 'לאומית זהב', שומרים על הוותק שצברו בקופה שממנה עברו.
עם הצטרפותם ל"מכבי שלי", יזכו לפטור מתקופת ההמתנה, וזאת בתנאי שיצטרפו ל"מכבי שלי" תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי וישלמו את דמי החברות ב"מכבי שלי" ממועד המעבר למכבי.
הפטור מתקופת המתנה לזכויות "מכבי שלי" מותנה בוותק של לפחות 6 חודשים באחת מתוכניות השב"ן המשלים של הקופות האחרות שצויינו לעיל (למימוש הזכאות לניתוחי חו"ל נדרש ותק מינימלי של 12 חודשים).

תקופות המתנה לשירותי "מכבי זהב"

עבור חלק מהשירותים הניתנים מרובד הביטוח "מכבי זהב", נדרשת תקופת המתנה הקבועה ב"מכבי זהב". במקרה שבו תקופת ההמתנה למכבי זהב ארוכה יותר מתקופת ההמתנה ב"מכבי שלי", ניתן ליהנות מן השירות רק לאחר שהושלמה תקופת ההמתנה של "מכבי זהב". במקרים אלו, ניתן לצבור במקביל את הותק הדרוש לשני רובדי הביטוח.
לדוגמא:
על מנת ליהנות משירות שבו תקופת ההמתנה למכבי זהב הינה 12 חודשים, ול"מכבי שלי" 6 חודשים:
  • חבר מבוטח שעבר ממכבי זהב לאחר 12 חודשי ביטוח או יותר, יידרש להמתין 6 חודשים עם הצטרפותו ל"מכבי שלי".
  • חבר מבוטח שעבר ממכבי זהב לאחר 4 חודשי ביטוח, יידרש להמתין 8 חודשים עם הצטרפותו ל"מכבי שלי", עד שישלים את תקופת ההמתנה למכבי זהב (אין צורך להמתין 18 חודשים).
חבר שנהנה מפטור מתקופת המתנה ב"מכבי שלי", במסגרת המבצע למצטרפים ראשונים, יידרש בכל מקרה לעמוד בתקופת ההמתנה המוגדרת במכבי זהב.
 
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) לקריאת התקנון >