17 מרץ 2018 א' ניסן תשע"ח

מצטרפים ל"מכבי שלי"

הכרטיס שדואג לביטוח הבריאותי המקיף והרחב ביותר

הכרטיס שדואג לביטוח הבריאותי המקיף והרחב ביותר. להצטרפות חייגו *4535

מה מוסיף לי "מכבי שלי"?

תקופות המתנה למימוש זכויות מכבי שלי

"מכבי שלי", תכנית הביטוח המשלים המשתלמת והרחבה ביותר של במכבי, מציעה למבוטחיה הטבות במגוון תחומים. הטבות אלו מתווספות לאלו הניתנות במסגרת תכנית הביטוח מכבי זהב. ניתן לממש את ההטבות הללו בהתאם לכללי התקנון ולעמידה בתקופות ההמתנה, ככל שיידרשו.

במקרה של הטבות "מכבי שלי" המרחיבות הטבות ממכבי זהב, מימוש ההטבה יינתן רק לאחר עמידה בתקופת ההמתנה הכוללת בשתי התכניות. לדוגמה, בזכאות בה נדרשים 12 חודשי ותק במכבי זהב ו-6 חודשי ותק ב"מכבי שלי", יש לצבור סך כולל של 12 חודשי ותק, כאשר לפחות 6 מהם במסגרת "מכבי שלי".

מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.
להצטרפות למכבי>

להלן פירוט תקופות ההמתנה עבור מבוטחי "מכבי שלי":

 

ללא תקופת המתנה

 

6 חודשי ותק

 

12 חודשי ותק

 

12 חודשי ותק (או מינימום של 6 חודשים במכבי זהב + 6 חודשים ב"מכבי שלי")

 

24 חודשי ותק (או מינימום של 18 חודשים במכבי זהב + 6 חודשים ב"מכבי שלי")

 

צבירת ותק ושמירה על ותק מקופת חולים אחרת

כחלק מתקנון הביטוח "מכבי שלי" חלק מן ההטבות והשירותים ניתנים רק לאחר צבירת ותק בביטוח ("תקופת המתנה"). לכל שירות מוגדרת תקופת המתנה שונה.

 

ותק מצטבר ממכבי זהב

עבור חלק מהשירותים, מוגדרת תקופת המתנה גם עבור השירותים הניתנים מרובד הביטוח "מכבי זהב". במקרה שבו תקופת ההמתנה למכבי זהב ארוכה יותר מתקופת ההמתנה ב"מכבי שלי", ניתן ליהנות מן השירות רק לאחר שהושלמה תקופת ההמתנה של "מכבי זהב". במקרים אלו, ניתן לצבור במקביל את הותק הדרוש לשני רובדי הביטוח.
חבר שנהנה מפטור מתקופת המתנה ב"מכבי שלי", במסגרת המבצע למצטרפים ראשונים, יידרש בכל מקרה לעמוד בתקופת ההמתנה המוגדרת במכבי זהב. 

דוגמא

על מנת ליהנות משירות שבו תקופת ההמתנה למכבי זהב הינה 12 חודשים, ול"מכבי שלי" 6 חודשים:
  • חבר מבוטח שעבר ממכבי זהב לאחר 12 חודשי ביטוח או יותר, יידרש להמתין 6 חודשים עם הצטרפותו ל"מכבי שלי".
  • חבר מבוטח שעבר ממכבי זהב לאחר 4 חודשי ביטוח, יידרש להמתין 8 חודשים עם הצטרפותו ל"מכבי שלי", עד שישלים את תקופת ההמתנה למכבי זהב (אין צורך להמתין 18 חודשים).
 

חברים מבוטחים ברובד העילי של קופה אחרת?

חברים חדשים שיעברו למכבי מקופה אחרת והשתייכו לתוכנית השב"ן 'כללית פלטינום' או 'מאוחדת שיא' או 'לאומית זהב', ישמרו על הוותק שצברו בקופה ממנה עברו.
לכן, עם הצטרפותם ל"מכבי שלי", יזכו לפטור מתקופת ההמתנה, וזאת בתנאי שיצטרפו ל"מכבי שלי" תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.
הפטור מתקופת המתנה לזכויות "מכבי שלי" מותנה בוותק של לפחות 6 חודשים באחת מתוכניות השב"ן המשלים של הקופות האחרות שצויינו לעיל (למימוש הזכאות לניתוחי חו"ל נדרש ותק מינימלי של 12 חודשים).
בכל הנוגע להטבות "מכבי שלי" המרחיבות הטבות הניתנות במסגרת 'מכבי זהב', מימוש ההטבה יינתן רק לאחר צבירת הוותק הנדרש מ'מכבי זהב' ומ"מכבי שלי" יחד. לדוגמה, בזכאות שבה נדרשים 12 חודשי ותק ב'מכבי זהב' ו-6 חודשי ותק ב"מכבי שלי", יש לצבור סך כולל של 12 חודשי ותק, כאשר לפחות 6 מהם נצברו במסגרת "מכבי שלי".
בעת ההצטרפות ל"מכבי שלי" יהיה על החבר המבוטח להגיש אישור מהקופה ממנה עבר, אודות תכנית השב"ן בה היה החבר המבוטח והוותק שצבר בה. 
בהתאם לנתונים אלו תקבע זכותו לקבלת שירותים במסגרת "מכבי שלי", באופן מידי או בכפוף לתקופת המתנה.