22 מרץ 2019 ט"ו אדר ב תשע"ט
עדכון אחרון:  26.07.2010 

ספירת דם

CBC=Cell Blood Count (קוד בדיקה: 5022)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

מבט כללי

מטרת הבדיקה

 • אבחון וניטור של אנמיה (חוסר דם) או פוליציטמיה (עודף דם).
 • הערכת מצבי זיהום ודלקת.
 • הערכת תפקוד מוח העצם ומערכת החיסון.
 

סקירה

הדם מורכב מתאים הנתונים בתוך נוזל פלסמה. תאי הדם כוללים אריתרוציטים, שהם תאי דם אדומים הנושאים חמצן ומהווים כ-99% מכלל התאים; לויקוציטים, שהם תאי דם לבנים במגנים על הגוף מפני מחלות; וטסיות, שהן לוחיות תאים הנוטלות חלק בתהליך קרישת הדם. התאים נוצרים במוח העצם ומשתחררים לדם לפי הצורך.
בבדיקה זו נספרים תאי הדם השונים. בתוצאות מתקבל מידע על מספרם, גודלם ועל עוד כמה מאפיינים חשובים. ספירת הדם השלמה נותנת מידע על יכולת הייצור של מוח העצם, על מחלות ומצבים הגורמים להפרעות בייצור, להרס או לייצור מוגבר של תאי הדם וכן על חסרי תזונה. הבדיקה כוללת את הפרמטרים הבאים:
 • תאי דם לבנים (WBC)
 • תאי דם אדומים (RBC)
 • המוגלובין (Hb)
 • המטוקריט (HCT)
 • נפח גופיפי ממוצע (MCV)
 • כמות ההמוגלובין הממוצעת בכדורית דם אדומה (MCH)
 • ריכוז ההמוגלובין הממוצע בכדורית דם אדומה (MCHC)
 • התפלגות גודל תאי הדם האדומים (RDW)
 • טסיות (PLT)
 • נפח טסית דם ממוצע (MPV)
 

ספירת דם והריון

מקובל לבצע את הבדיקה לנשים בסמוך לכניסה להיריון או בתחילתו לצורך גילוי מוקדם של אנמיה. 

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.